تبلیغات
خــــــــوندنیها - و ا ژ ه
 
/جــادو/

این واژه که در فارسی میانه به صورت ((یاتوک)) و در اوستایی و سانسکریت به صورت ((یاتو)) دیده میشود، با کلمه یونانی "زیلوس" هم رسشه است. زیلوس نام شخصیتی اسطوره ای و نماد غیرت و حسادت است. از این واژه یونانی، واژه های زیادی با معنای نزدیک در زبان های لاتین و فرانسه و انگلیسی گرفته شده اند. مثل zelus (حسادت) در لاتین، zeal (غیرت،حمیت) در انگلیسی و jealousy (رشک و حسد) در انگلیسی و فرانسه. شاید معنی اصلی جادو در زبان های هندو و ایرانی هم مرتبط با حسادت بوده است. 

تبلیغات پیامکی
   
ممنـــــــــــــــــــــون از بازدید شما.

هدایت به بالای